Rabu, 25 Mei 2016

Budowa ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Budowa ploty PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plotki PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane plotki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane plotki z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar